ZASTAWY REJESTROWE W POLSCE

REJESTR ZASTAWÓW – ZASTAWY REJESTROWE W POLSCE

Sąd Rejonowy w Białymstoku X Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 30-966 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów 50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16-20.

Przydatne adresy Sądów Rejonowych i ich wydziałów

Wydział Ksiąg Wieczystych: