CENNIK

Wybierz rodzaj zaświadczenia z rejestru zastawów i zamów przez Internet !

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów (RZ)


Zaświadczenie o wpisie podmiotu w Rejestrze Zastawów DW-160,00 zł

Zamów zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów DW-1. Dokument zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów. (Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia).

Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w Rejestrze DW-260,00 zł

zastaw rejestrowy na samochodzie

Zamów zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2). Dokument zawiera informację o danym przedmiocie czy jest wpisany w rejestrze zastawów np. samochodu, maszyny.  (Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia).

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Zamów odpis aktualny lub pełny z rejestru zastawów DW-4. Dokument zawiera dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ. (Zawiera datę i godzinę wydania odpisu zastawu rejestrowego).

Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu – osoby lub firmy.


Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Odpisy aktualny KRS – 61,50 zł

Odpis pełny KRS – 98,40 zł


Odpis z Księgi Wieczystej (KW)

Odpis zwykły Księgi Wieczystej – 70,00 zł

Odpis zupełny Księgi Wieczystej – 110,00 zł


Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – 61,50 zł

Zaświadczenie o braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacanych – 61,50 zł


Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie z KRK dla osoby – 110,00 zł

Zaświadczenie z KRK dla firmy – 110,00 zł


*Ceny zawierają opłaty sądowe, koszt usługi oraz 23 % podatku VAT !