ZAMÓWIENIE

Wybierz rodzaj dokumentu i zamów przez Internet !

Zaświadczenia z Rejestru Zastawów (RZ)


Zaświadczenie o wpisie osoby lub firmy w Rejestrze Zastawów DW-1 – 60,00 zł
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) – zawiera informację czy podmiot czyli firma lub osoba prywatna posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów. Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie o wpisie przedmiotu w Rejestrze Zastawów DW-2  – 60,00 zł zastaw rejestrowy na samochodzie

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) – zawiera informację czy dany przedmiot np. samochód lub maszyna jest wpisany w rejestrze zastawów. Umożliwia to sprawdzenie samochodu, maszyny, urządzenia, nieruchomości czy figuruje w rejestrze zastawów..  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

Odpis aktualny /pełny z rejestru zastawów DW-4 – zawiera aktualne dane o zastawie rejestrowym – osoby lub firmy i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. Zawiera datę i godzinę wydania odpisu oraz informację o wysokości zastawu, zastawcy i zastawniku.

Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3  – 60,00 zł

Odpis z Rejestru Zastawów

(Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu).


Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Odpisy aktualny KRS – 61,50 zł

Odpis pełny KRS – 98,40 zł


Odpis z Księgi Wieczystej (KW)

Odpis zwykły Księgi Wieczystej – 70,00 zł

Odpis zupełny Księgi Wieczystej – 70,00 zł


Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – 61,50 zł

Zaświadczenie o braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacanych – 61,50 zł


Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie z KRK dla osoby – 110,00 zł

Zaświadczenie z KRK dla firmy – 110,00 zł


*Ceny zawierają opłaty sądowe, koszt usługi oraz 23 % podatku VAT !