Odpis zastawu danego przedmiotu

Formularz zamówienie na oryginalny odpis KRS w formie papierowej z pieczęcią Sądu: