KATALOG ZASTAWÓW REJESTROWYCH

KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU

Katalog składa się z ośmiu działów oznaczonych literami od A do G zawierających zasady opisu przedmiotów w nich wyszczególnionych oraz działu H zawierającego zasady opisu właściwe dla innych przedmiotów niż te, dla których zasady opisu zawarte zostały w działach A-G.

Każdy dział dzieli się na pozycje, które obejmują zasady opisu dotyczące poszczególnych przedmiotów.

Opis przedmiotu zastawu wg zasad z działu H stosuje się, gdy w działach A-G brak jest pozycji katalogu właściwej dla danego przedmiotu.

Zaciemnieniem zaznaczone są cechy, według których wyszukiwany jest w rejestrze zastawów przedmiot zastawu rejestrowego.

Spis Działów Katalogu:

DZIAŁ A RZECZY RUCHOME

DZIAŁ B ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

DZIAŁ C WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)

DZIAŁ D WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE

DZIAŁ E PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

DZIAŁ F PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

DZIAŁ H INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

Dział A

Rzeczy ruchome

NUMER POZYCJI KATALOGU A 1

Nazwa przedmiotu  Samochód osobowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów osobowych
 

 

 Nazwa cechy
A  Marka samochodu
B  Numer rejestracyjny
C  Numer dowodu rejestracyjnego
D  Rok produkcji
E  Numer silnika
F  Numer nadwozia

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 2

Nazwa przedmiotu  Samochód ciężarowy
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów ciężarowych.
 

 

 Nazwa cechy
A

 

 Marka samochodu

 

B

 

 Numer rejestracyjny

 

C

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer silnika

 

F

 

 Numer nadwozia

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 3

 

Nazwa przedmiotu

 

 Autobus

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – autobusów

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Marka samochodu

 

B

 

 Numer rejestracyjny

 

C

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer silnika

 

F

 

 Numer nadwozia lub podwozia

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 4

 

Nazwa przedmiotu

 

 Motocykl

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – motocykli

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Marka

 

B

 

 Numer rejestracyjny

 

C

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer ramy

 

F

 

 Numer silnika

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 5

 

Nazwa przedmiotu

 

 Ciągnik

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – ciągników

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Marka pojazdu

 

B

 

 Numer nadwozia

 

C

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer silnika

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 6

Nazwa przedmiotu – Pojazd szynowy

   

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – szynowych, np. tramwajów, drezyn
 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj pojazdu

 

B

 

 Marka pojazdu

 

C

 

 Numer nadwozia

 

D

 

 Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego

 

E

 

 Rok produkcji

 

F

 

 Numer silnika

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 7

 

Nazwa przedmiotu

 

 Motorower

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych – motorowerów

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Marka pojazdu

 

B

 

 Numer ramy

 

C

 

 Numer silnika

 

D

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

E

 

 Producent

 

F

 

 Rok produkcji

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 8

 

Nazwa przedmiotu

 

 Przyczepa, naczepa

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przyczep i naczep

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj pojazdu

 

B

 

 Marka pojazdu

 

C

 

 Numer podwozia

 

D

 

 Numer dowodu rejestracyjnego

 

E

 

 Rok produkcji

 

F

 

 Masa własna lub ładowność

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 9

 

Nazwa przedmiotu

 

 Pojazd wolnobieżny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów wolnobieżnych i silnikowych maszyn budowlanych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj pojazdu

 

B

 

 Marka pojazdu

 

C

 

 Numer podwozia

 

D

 

 Numer silnika

 

E

 

 Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego

 

F

 

 Rok produkcji

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 10

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inny pojazd silnikowy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych pojazdów silnikowych niż wymienione w pozycjach od A-1 do A-9

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj pojazdu

 

B

 

 Marka pojazdu

 

C

 

 Numer podwozia

 

D

 

 Numer silnika

 

E

 

 Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego

 

F

 

 Rok produkcji

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 11

 

Nazwa przedmiotu

 

 Statek morski nie wpisany do rejestru okrętowego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami morskimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 12

 

Nazwa przedmiotu

 

 Statek rybacki nie wpisany do rejestru okrętowego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami rybackimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 13

 

Nazwa przedmiotu

 

 Statek żeglugi śródlądowej

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami żeglugi śródlądowej

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 14

 

Nazwa przedmiotu

 

 Statek sportowy, turystyczny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących łodziami sportowymi bądź turystycznymi

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 15

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inny statek morski, łódź

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących innymi statkami lub łodziami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 16

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne urządzenia pływające

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych urządzeń pływających niż określone w pozycjach od A-11 do A-15

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne

 

C

 

 Numer rejestrowy

 

D

 

 Rok budowy

 

E

 

 Wyporność lub wymiary

 

F

 

 Nazwa portu macierzystego

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 17

 

Nazwa przedmiotu

 

 Samolot

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących samolotami, np. samolot odrzutowy

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 18

 

Nazwa przedmiotu

 

 Śmigłowiec / Wiropłat / Wiatrakowiec

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących śmigłowcami, wiropłatami, wiatrakowcami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 19

 

Nazwa przedmiotu

 

 Szybowiec / Motoszybowiec

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących szybowcami lub motoszybowcami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 20

 

Nazwa przedmiotu

 

 Balon

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących balonami (z wyjątkiem balonów bez załogi)

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj statku

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 21

 

Nazwa przedmiotu

 

 Spadochron osobowy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego spadochronami osobowymi

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 22

 

Nazwa przedmiotu

 

 Silnik lotniczy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do silników lotniczych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 23

 

Nazwa przedmiotu

 

 Wyciągarka / Ściągarka

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego wyciągarkami lub ściągarkami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 24

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne kategorie statków powietrznych i sprzętu lotniczego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego nie wymienionego w pozycjach od A-17 do A-23

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Typ i seria

 

C

 

 Numer fabryczny

 

D

 

 Nazwa lub znak rejestracyjny

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Rok budowy

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 25

 

Nazwa przedmiotu

 

 Sprzęt AGD

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem AGD

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka lub symbol

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu AGD, np. zmywarka.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. AGD 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Zanussi”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Śnieżka” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 26

 

Nazwa przedmiotu

 

 Sprzęt audio-video lub fotograficzny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem audio-video lub fotograficznym

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka lub symbol

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu audio-video, np. kamera video.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. CPV 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „PHILIPS”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. C 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Explorer” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 27

 

Nazwa przedmiotu

 

 Sprzęt elektrotechniczny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem elektrotechnicznym z wyłączeniem narzędzi elektrycznych i pneumatycznych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka lub symbol

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu, np. wiertarka.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. TT 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „TOP”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. K 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 28

 

Nazwa przedmiotu

 

 Sprzęt telekomunikacyjny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem telekomunikacyjnym

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym, np. aparat telefoniczny z sekretarką.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. CV 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Panasonic”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 29

 

Nazwa przedmiotu

 

 Kopiarka

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń – kopiarek

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj kopiarki, np. kopiarka laserowa.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. DCC 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Canon”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1995 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Copywriter” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 30

 

Nazwa przedmiotu

 

 Komputer, sprzęt komputerowy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących komputerami, sprzętem komputerowym

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym, np. komputer osobisty.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. ZSR 9540.

Cecha C

Należy podać nazwę (firmę) producenta, np. „IBM”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Junior” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 31

 

Nazwa przedmiotu

 

 Narzędzie elektryczne, pneumatyczne

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących narzędziami elektrycznymi lub pneumatycznymi

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. ZSR 9540.

Cecha C

Należy podać nazwę (firmę) producenta.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 32

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inna maszyna lub urządzenie

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych maszyn i urządzeń niż wymienione w pozycji od A-25 do A-31

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Marka

 

C

 

 Producent

 

D

 

 Rok produkcji

 

E

 

 Numer fabryczny

 

F

 

 Nazwa własna lub typ

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. DR 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Zanussi”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Śnieżka” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 33

 

Nazwa przedmiotu

 

 Ssaki

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ssakami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Gatunek

 

C

 

 Rasa

 

D

 

 Wiek

 

E

 

 Płeć

 

F

 

 Waga

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj ssaka, np. krowa, koń.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość ssaka z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju ssaka, np. owczarek alzacki.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć ssaka.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 34

 

Nazwa przedmiotu

 

 Ptaki

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ptakami

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Gatunek

 

C

 

 Rasa

 

D

 

 Wiek

 

E

 

 Płeć

 

F

 

 Waga

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj ptaka, np. struś, indyk.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość ptaka z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju ptaka, np. struś Emu.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć ptaka.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 35

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne zwierzę

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zwierząt (w tym także zwierząt dzikich hodowanych przez człowieka) niż wymienione w pozycjach od A-33 do A-34

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Gatunek

 

C

 

 Rasa

 

D

 

 Wiek

 

E

 

 Płeć

 

F

 

 Waga

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zwierzęcia.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość zwierzęcia z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju zwierzęcia.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć zwierzęcia.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 36

 

Nazwa przedmiotu

 

 Dobro kultury wpisane do rejestru zabytków

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Autor (twórca)

 

C

 

 Rok (wiek) powstania

 

D

 

 Numer w rejestrze zabytków

 

E

 

 Organ rejestrujący

 

F

 

 Nazwa własna dzieła

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj dobra, np. obraz, rzeźba.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko oraz, jeżeli występuje, pseudonim artystyczny twórcy.

Cecha C

Należy podać rok lub wiek powstania dobra.

Cecha D

Należy podać pod jakim numerem dobro zostało wpisane do rejestru zabytków.

Cecha E

Należy podać organ prowadzący rejestr.

Cecha F

Należy wpisać nazwę pod jaką dzieło występuje.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 37

 

Nazwa przedmiotu

 

 Dzieło sztuki

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dzieł sztuki

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Autor (twórca)

 

C

 

 Rok (wiek) powstania

 

D

 

 Numer w katalogu lub innej ewidencji, jeżeli dzieło jest skatalogowane

 

E

 

 Oznaczenie podmiotu określonego pod literą D

 

F

 

 Nazwa własna dzieła

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj dobra, np. obraz, rzeźba.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko oraz, jeżeli występuje, pseudonim artystyczny twórcy.

Cecha C

Należy podać rok lub wiek powstania dobra.

Cecha D

Należy wpisać numer katalogu lub innej ewidencji, jeżeli dzieło jest skatalogowane.

Cecha E

Należy podać nazwę jednostki prowadzącą ewidencję lub katalog.

Cecha F

Należy wpisać nazwę pod jaką dzieło występuje.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 38

 

Nazwa przedmiotu

 

 Zboże

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – zbóż

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Nazwa

 

C

 

 Gatunek

 

D

 

 Ilość kwintali (lub ton)

 

E

 

 Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej

 

F

 

 

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zboża, np. owies.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką zboże występuje, np. Złota, Grana.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kwintalach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 39

 

Nazwa przedmiotu

 

 Warzywa

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – warzyw

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Nazwa

 

C

 

 Gatunek

 

D

 

 Ilość kwintali (lub ton)

 

E

 

 Przeznaczenie

 

F

 

 Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj warzywa, np. kalafior, cebula.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką warzywo występuje, np. karotka.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kwintalach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie warzywa.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 40

 

Nazwa przedmiotu

 

 Owoce

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – owoców

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Nazwa

 

C

 

 Gatunek

 

D

 

 Ilość kwintali (lub ton)

 

E

 

 Przeznaczenie

 

F

 

 Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj owoców, np. jabłka, porzeczka.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką owoce występuje, np. renkloda.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie owoców.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 41

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne płody rolne

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych płodów rolnych nie wymienionych w poz. od A-38 do A-40

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj

 

B

 

 Nazwa

 

C

 

 Gatunek

 

D

 

 Ilość kwintali (lub ton)

 

E

 

 Przeznaczenie

 

F

 

 Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj płodów rolnych.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką dane dobro występuje.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie płodów rolnych.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 42

 

Nazwa przedmiotu

 

 Biżuteria

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do kamieni szlachetnych, kruszców szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj (kruszec, kamień, biżuteria)

 

B

 

 Nazwa

 

C

 

 Waga (w wypadku kamieni szlachetnych liczba karatów)

 

D

 

 Gatunek

 

E

 

 Próba

 

F

 

 Wzmianka o istnieniu szczegółowego opisu przedmiotu zastawu w aktach rejestrowych

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zastawianego dobra, np. kruszec, kamień szlachetny, biżuteria.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką dane dobro występuje, np. Gwiazda Północy.

Cecha C

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach, gramach, uncjach, w wypadku kamieni szlachetnych w karatach.

Cecha D

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha E

Należy wpisać próbę.

Cecha F

Należy wpisać słowo TAK w wypadku istnienia szczegółowego opisu przedmiotu zastawu (np. w formie załącznika do umowy zastawniczej), znajdującego się w aktach rejestrowych sądu. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 43

 

Nazwa przedmiotu

 

 Rzeczy inne powstałe w technicznym procesie produkcji

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych, powstałych w technicznym procesie produkcji

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa własna rzeczy i oznaczenie rubryki, wg której dokonywany jest opis

 

B

 

 Termin, z nadejściem którego rzecz zaistnieje

 

C

 

 

 

D

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

W rubryce A należy podać nazwę pod jaką rzecz występuje oraz pozycję katalogu – najbardziej zbliżoną pod względem przedmiotowym do rzeczy wskazanej w tej rubryce – wg której w rubrykach C-F dokona się opisu przedmiotu zastawu, np. A-30.

Cechy C-F

Należy wpisać cztery najbardziej charakterystyczne cechy danej rzeczy wg kryteriów przyjętych w wybranej pozycji katalogu.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 44

 

Nazwa przedmiotu

 

 Pożytki naturalne rzeczy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych – pożytków naturalnych rzeczy

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa własna rzeczy i oznaczenie rubryki, wg której dokonywany jest opis

 

B

 

 Termin, z nadejściem którego rzecz zaistnieje

 

C

 

 

 

D

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

W rubryce A należy podać nazwę pod jaką rzecz występuje oraz pozycję katalogu – najbardziej zbliżoną pod względem przedmiotowym do rzeczy wskazanej w tej rubryce – wg której w rubrykach C-F dokona się opisu przedmiotu zastawu, np. A-35.

Cechy C-F

Należy wpisać cztery najbardziej charakterystyczne cechy danej rzeczy wg kryteriów przyjętych w wybranej pozycji katalogu.

Dział B

ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

NUMER POZYCJI KATALOGU B 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Mienie ruchome przedsiębiorstwa

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr przedsiębiorstwa będących:

· środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, np. maszyny

(park maszynowy), zespoły urządzeń, linie technologiczne, wyposażenie

biur, środki transportowe, dobra niematerialne pod warunkiem, że ich

„właścicielem” jest zastawca

· środkami obrotowymi (wszystkie inne przedmioty oprócz środków trwałych)

pod warunkiem, że ich „właścicielem” jest zastawca

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo (w braku nazwy rodzaj działalności)

 

B

 

 Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru w rejestrze zastawów

 

C

 

 Wartość zbioru (np. wg bilansu), na konkretny dzień

 

D

 

 Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo w skład którego wchodzi zastawiane mienie (np. sklep warzywny „Poziomka”, zakład szewski „Dratwa”, księgarnia „Liber”) lub w braku nazwy jak najściślejsze określenie przedmiotu działalności (zakład szklarski, hurtownia obuwia, sklep spożywczy, przedsiębiorstwo budowlane, wytwórnia zabawek, drukarnia).

Cecha B

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje szczegółowa lista przedmiotów wchodzących w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej) lub jeżeli umowa odsyła do ewidencji środków trwałych z zaznaczeniem, że wymienione w niej wszystkie dobra stanowią przedmiot zastawu rejestrowego, jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w rejestrze zastawów. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha C

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha D

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór, ulicę, numer domu.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU B 2

 

Nazwa przedmiotu

 

 Mienie ruchome gospodarstwa rolnego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr gospodarstwa rolnego będących:

· inwentarzem ruchomym, martwym

· inwentarzem ruchomym, żywym

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru w rejestrze zastawów

 

B

 

 Wartość zbioru, na konkretny dzień

 

C

 

 Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru

 

D

 

 Powierzchnia gospodarstwa

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje szczegółowa lista przedmiotów wchodzących w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej), jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w rejestrze zastawów. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha B

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha C

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór (jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie kilku miejscowości należy podać miejsce położenia siedliska).

Cecha D

Należy podać powierzchnię rzeczywistą gospodarstwa na dzień zawarcia umowy zastawniczej.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU B 3

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zbiorów rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby ich skład był zmienny niż opisane w pozycjach od B-1 do B-2

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa zbioru (rodzaj zbioru)

 

B

 

 Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru

 

C

 

 Wartość zbioru, na konkretny dzień

 

D

 

 Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę zbioru lub jak najściślejsze jego określenie (oznaczenie).

Cecha B

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje lista przedmiotów wchodząca w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej), jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w aktach rejestrowych sądu. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha C

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha D

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór, ulicę, numer domu.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

Dział C

WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)

NUMER POZYCJI KATALOGU C 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Udział we współwłasności rzeczy ruchomej

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy w umowie zastawniczej przyjęto, jako przedmiot zastawu, udział we współwłasności a nie rzecz ruchomą

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rzecz stanowiąca przedmiot współwłasności

 

B

 

 Tytuł współwłasności

 

C

 

 Wielkość udziału stanowiącego przedmiot zastawu

 

D

 

 Liczba współwłaścicieli, ich imiona i nazwiska, nazwa osoby prawnej (firma)

 

E

 

 Wartość szacunkowa przedmiotu zabezpieczenia

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę (określenie) rzeczy ruchomej, której udział stanowi przedmiot zastawu (np. samochód osobowy, samochód ciężarowy) zgodnie z nazewnictwem i podziałem w dziale A.

Cecha B

Należy podać źródło powstania współwłasności (np. umowa sprzedaży, dziedziczenie).

Cecha C

Należy wskazać wielkość udziału stanowiącego przedmiot zastawu w ułamku zwykłym.

Cecha D

Należy wpisać liczbę współwłaścicieli oraz ich imiona i nazwiska, w wypadku osób prawnych ich nazwy (firmy).

Cecha E

Należy podać wartość szacunkową przedmiotu zabezpieczenia w złotych polskich o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU C 2

 

Nazwa przedmiotu

 

 Udział w spadku

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy strony w umowie zastawniczej przyjęły, że przedmiotem zastawu jest prawo majątkowe w postaci udziału w spadku

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Imię i nazwisko spadkodawcy

 

B

 

 Data śmierci spadkodawcy

 

C

 

 Miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy

 

D

 

 Postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku

 

E

 

 Wielkość udziału spadkowego będącego przedmiotem zastawu

 

F

 

 Wzmianka o istnieniu spisu inwentarza majątku spadkowego

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać imię i nazwisko spadkodawcy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha B

Należy wpisać datę śmierci spadkodawcy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha C

Należy wpisać ostatnie miejsce zamieszkania spadkobiercy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha D

Należy wpisać datę uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, oznaczenie sądu, który je wydał oraz sygnaturę akt.

Cecha E

Należy wpisać wielkość udziału spadkowego będącego przedmiotem zastawu wyrażonego w ułamku zwykłym.

Cecha F

Należy wpisać słowo TAK, w wypadku gdy istnieje spis inwentarza majątku spadkowego lub opis składu majątku uwzględniającego aktywa i pasywa, stanowiący załącznik do umowy zastawniczej, znajdujący się w zbiorze dokumentów rejestru zastawów. W innym wypadku należy podkreślić słowo NIE.

Dział D

WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE

NUMER POZYCJI KATALOGU D 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Wierzytelność

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do: wierzytelności pieniężnych, niepieniężnych z oznaczonego stosunku umownego, innych wierzytelności

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj wierzytelności

 

B

 

 Podmioty uprawnione

 

C

 

 Podmioty zobowiązane

 

D

 

 Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego

 

E

 

 Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa oprocentowania)

 

F

 

 Rodzaj zabezpieczeń wierzytelności

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać czy wierzytelność ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika obciążana zastawem wierzytelność.

Cecha E

Należy podać sumę zobowiązania pieniężnego w złotych polskich, zaś w wypadku wierzytelności niepieniężnych szacunkową wartość świadczenia o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe.

NUMER POZYCJI KATALOGU D 2

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inne prawo względne

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do praw względnych, praw kształtujących (opcji, praw poboru) oraz praw przyszłych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj (nazwa) prawa

 

B

 

 Podmioty uprawnione

 

C

 

 Podmioty zobowiązane

 

D

 

 Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego

 

E

 

 Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna)

 

F

 

 Rodzaj zabezpieczeń prawa

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać rodzaj prawa majątkowego będącego przedmiotem zastawu, np. opcja, prawo poboru itp.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku prawnego, z którego wynika obciążane zastawem względne prawo majątkowe.

Cecha E

Należy podać wartość prawa majątkowego w złotych polskich, a w wypadku gdy prawo ma charakter niepieniężny szacunkową wartość prawa o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia prawa o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe.

Dział E

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU E 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Prawo z patentu

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu patentu

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony

 

B

 

 Tytuł wynalazku

 

C

 

 Numer patentu

 

D

 

 Data decyzji Urzędu Patentowego

 

E

 

 Prawa ograniczające patent lub wpisy uzupełniające stan prawny

 

F

 

 Wartość szacunkowa zabezpieczenia

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z patentu (twórca wynalazku, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wynalazek dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Tytuł wynalazku i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy patentu nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu.

Cecha E

Prawa ograniczające patent, tj. licencja, prawo korzystania z wynalazku, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny patentu, tj. Patenty dodatkowe.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 2

 

Nazwa przedmiotu

 

 Prawo z rejestracji wzoru użytkowego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru użytkowego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony – oznaczenie osoby twórcy lub współtwórców wzoru użytkowego lub osoby uprawnionej z rejestracji wzoru użytkowego

 

B

 

 Tytuł wzoru użytkowego

 

C

 

 Numer świadectwa ochronnego

 

D

 

 Data decyzji Urzędu Patentowego

 

E

 

 Prawa ograniczające świadectwo ochronne lub wpisy uzupełniające stan prawny

 

F

 

 Wartość szacunkowa zabezpieczenia

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego ze świadectwa ochronnego (twórca wzoru użytkowego, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wzór użytkowy dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Tytuł wzoru użytkowego i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego.

Cecha C

Numer rejestrowy świadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu świadectwa ochronnego.

Cecha E

Prawa ograniczające świadectwo ochronne, tj. licencja, prawo korzystania ze wzoru użytkowego, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny wzoru użytkowego.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 3

 

Nazwa przedmiotu

 

 Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru zdobniczego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony

 

B

 

 Oznaczenie wzoru zdobniczego

 

C

 

 Numer świadectwa ochronnego

 

D

 

 Data decyzji Urzędu Patentowego

 

E

 

 Prawa ograniczające świadectwo ochronne lub wpisy uzupełniające stan prawny

 

F

 

 Wartość szacunkowa zabezpieczenia

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego ze świadectwa ochronnego (twórca wzoru zdobniczego, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wzór zdobniczy dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Oznaczenie wzoru zdobniczego i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego.

Cecha C

Numer rejestrowy świadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu świadectwa ochronnego.

Cecha E

Prawa ograniczające świadectwo ochronne, tj. licencja, prawo korzystania ze wzoru zdobniczego, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny wzoru zdobniczego.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 4

 

Nazwa przedmiotu

 

 Prawo z rejestracji topografii układu scalonego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu topografii układu scalonego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony

 

B

 

 Słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej układu scalonego

 

C

 

 Numer rejestracyjny

 

D

 

 Data zgłoszenia do rejestracji lub data wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy (jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii układu scalonego do rejestru)

 

E

 

 Prawa ograniczające

 

F

 

 Wartość szacunkowa zabezpieczenia

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z rejestracji topografii (twórca topografii układu scalonego, pracodawca lub zamawiający, jeżeli topografia dokonana została przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data zgłoszenia topografii do Urzędu Patentowego lub data pierwszego wprowadzenia topografii lub układu scalonego zawierającego taką topografię do obrotu.

Cecha E

Prawa ograniczające, tj. licencja, prawo korzystania z topografii, oświadczenia o licencji otwartej.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 5

 

Nazwa przedmiotu

 

 Prawo z rejestracji znaku towarowego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu znaku towarowego

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony

 

B

 

 Rodzaj znaku towarowego wraz z jego opisem

 

C

 

 Numer świadectwa ochronnego

 

D

 

 Data prawidłowego zgłoszenia do rejestracji

 

E

 

 Prawa ograniczające

 

F

 

 Wartość szacunkowa zabezpieczenia

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Oznaczenie znaku towarowego, wykaz towarów, do których oznaczenia jest przeznaczony znak towarowy, zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego

Cecha E

Prawa ograniczające, tj. licencja, prawo korzystania ze znaku towarowego, oświadczenia o licencji otwartej.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

Dział F

PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU F 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Weksel

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do weksli własnych, weksli trasowanych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj weksla

 

B

 

 Podmioty zobowiązania

 

C

 

 Wierzyciel wekslowy – remitent

 

D

 

 Suma wekslowa

 

E

 

 Sposób oznaczenia płatności

 

F

 

 Treść indosu zastawniczego

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy określić, czy przedmiotem zastawu jest weksel własny czy też weksel trasowany, jak też czy weksel ma charakter imienny lub na zlecenie.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) dłużnika (dłużników) wekslowych (takie podmioty jak: wystawca weksla własnego, trasat, indosanci oraz ich awaliści) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Nie wypełnia się w wypadku weksli własnych.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) wierzyciela (wierzycieli) wekslowych (takie podmioty jak remitent bądź indosatariusz o ile weksel był indosowany) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać sumę zobowiązania wekslowego w złotych polskich bądź w walucie obcej o ile suma wekslowa wyrażona jest w takiej walucie.

Cecha E

Należy wskazać czy weksel jest płatny w oznaczonym dniu, za okazaniem bądź w pewien czas po okazaniu lub w pewien czas po dacie.

Cecha F

Należy wpisać treść indosu zastawniczego ze wskazaniem indosanta, indosatariusza oraz daty dokonania indosu.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 2

 

Nazwa przedmiotu

 

 Obligacja niezdematerializowana

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji imiennych, obligacji na okaziciela

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj obligacji

 

B

 

 Oznaczenie emitenta

 

C

 

 Oznaczenie obligatariusza

 

D

 

 Wartość nominalna

 

E

 

 Seria i numer obligacji

 

F

 

 Sposób oprocentowania

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest niezdematerializowana obligacja imienna czy na okaziciela.

Cecha B

Należy wpisać nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) obligatariusza (obligatariuszy) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać sumę pieniężną oznaczoną na dokumencie obligacji.

Cecha E

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu obligacyjnego.

Cecha F

Należy podać stopę oraz zasady wypłaty należnego oprocentowania.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 3

 

Nazwa przedmiotu

 

 Papier wartościowy znajdujący się w publicznym obrocie

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji, akcji, świadectw udziałowych powszechnych i rekompensacyjnych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj papieru wartościowego

 

B

 

 Oznaczenie emitenta

 

C

 

 Numer kolejny oraz seria papierów wartościowych

 

D

 

 Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego

 

E

 

 Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego: o obciążeniu papierów wartościowych

 

F

 

 Wartość nominalna papierów wartościowych

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest zdematerializowana akcja, obligacja bądź świadectwo udziałowe (powszechne, rekompensacyjne).

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy podać serię i numer papieru wartościowego – zgodnie z treścią świadectwa depozytowego.

Cecha D

Należy podać dane identyfikujące świadectwo depozytowe, takie jak: wystawca świadectwa, numer, data wystawienia świadectwa.

Cecha E

Należy podać dane o tym czy papier wartościowy był już wcześniej obciążony, co wynika z treści świadectwa.

Cecha F

Należy podać sumę pieniężną w złotych polskich wynikającą z treści świadectwa.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 4

 

Nazwa przedmiotu

 

 Akcja niezdematerializowana

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do akcji niezdematerializowanych, imiennych i na okaziciela

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj akcji

 

B

 

 Firma emitenta

 

C

 

 Oznaczenie sądu, w którym zarejestrowano emitenta oraz numer w rejestrze

 

D

 

 Wartość nominalna akcji

 

E

 

 Seria i numery akcji

 

F

 

 Liczba akcji obciążonych zastawem

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest niezdematerializowana akcja imienna czy na okaziciela.

Cecha B

Należy wpisać firmę emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy podać nazwę sądu oraz numer w rejestrze.

Cecha D

Należy podać sumę pieniężną oznaczoną na dokumencie akcji.

Cecha E

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu akcyjnego.

Cecha F

Należy podać liczbę akcji obciążonych zastawem.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 5

 

Nazwa przedmiotu

 

 Świadectwa udziałowe niezdematerializowane

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do świadectw udziałowych niezdematerializowanych, powszechnych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Podmiot uprawniony

 

B

 

 Oznaczenie emitenta

 

C

 

 Seria świadectwa

 

D

 

 Numer świadectwa

 

E

 

 Liczba świadectw obciążonych zastawem

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) właściciela świadectwa.

Cecha B

Należy wpisać nazwę emitenta zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha C

Należy podać serię zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha D

Należy podać numer zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha E

Należy podać liczbę świadectw obciążonych zastawem.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 6

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inny papier wartościowy

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do konosamentów, dowodów składowych, bonów i innych papierów wartościowych

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Rodzaj papieru wartościowego

 

B

 

 Podmiot uprawniony z papieru

 

C

 

 Wystawca (emitent)

 

D

 

 Seria i numer papieru wartościowego

 

E

 

 Treść indosu zastawniczego

 

F

 

 Liczba papierów obciążonych zastawem

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest konosament, dowód składowy, bon itp.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) wystawcy.

Cecha D

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią papieru wartościowego.

Cecha E

Należy wpisać treść indosu zastawniczego ze wskazaniem indosanta, indosatariusza oraz daty dokonania indosu pod warunkiem, że papier wartościowy zbywany jest przez indos.

Cecha F

Należy podać liczbę papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Dział G

UDZIAŁY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NUMER POZYCJI KATALOGU G 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa, siedziba i adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

B

 

 Numer rejestru handlowego

 

C

 

 Oznaczenie sądu rejestrowego

 

D

 

 Liczba udziałów obciążanych zastawem

 

E

 

 Wartość nominalna udziału

 

F

 

 Wielkość kapitału zakładowego i liczba udziałów objętych przez wspólników

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać nazwę, siedzibę i adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cecha B

Należy wpisać numer rejestru handlowego, pod którym zarejestrowano spółkę.

Cecha C

Należy wpisać nazwę sądu rejestrowego.

Cecha D

Należy wpisać liczbę udziałów stanowiących przedmiot zastawu.

Cecha E

Należy podać wartość nominalną udziału.

Cecha F

Należy wpisać wielkość kapitału zakładowego i liczbę udziałów objętych przez wspólników.

Dział H

INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

NUMER POZYCJI KATALOGU H 1

 

Nazwa przedmiotu

 

 Inny przedmiot zastawu rejestrowego

 

Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych przedmiotów zastawu rejestrowego niż opisane w działach A-G

 

 

 

 Nazwa cechy

 

A

 

 Nazwa przedmiotu zastawu

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać nazwę przedmiotu zastawu.

Cechy B-F

Należy wpisać pięć najbardziej charakterystycznych cech danego przedmiotu zastawu, wynikających z umowy zastawniczej.

 

Zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów (RZ)
Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-1
ZAMÓW 49,20 zł
40 zł netto
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) – zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-2
ZAMÓW 61,50 zł
50 zł netto
Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) – zawiera informację o danym przedmiocie zastawionym w rejestrze zastawów np. Samochodu, urządzenia, nieruchomości.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia.
Odpis z Rejestru Zastawów DW-4
ZAMÓW 43,05zł
35 zł netto
Odpis aktualny /skrócony /pełny z rejestru zastawów – zawiera aktualne dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. Zawiera datę i godzinę wydania odpisu.
Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3
ZAMÓW 24,60 zł
20 zł netto
Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu
Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe jest skuteczny wobec osób trzecich (erga omnes), pozwalając zastawnikowi na zaspokojenie się z przedmiotu bez względu na to, czyją stał się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi zastawcy, z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych. W przypadku zastawu zwykłego zastaw powstaje i uzyskuje swoją skuteczność z chwilą wydania rzeczy zastawnikowi. Dla zastawu rejestrowego decydujące znaczenie ma wpis do rejestru zastawów. Z datą wpisu do rejestru ustawa wiąże powstanie dwóch domniemań:

 • domniemania znajomości danych rejestrowych,
 • domniemania prawdziwości tych danych.

 

Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 1 ustawy z zastrzeżeniem art. 13 pkt. 2, od dnia dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć. Wykazanie jednak zachowania należytej staranności w sytuacji gdy rejestr jest prowadzony w systemie komputerowym, a zatem powszechnie i łatwo dla każdego dostępny, należeć będzie z pewnością do sytuacji wyjątkowych. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu wobec osób trzecich działających w dobrej wierze zastawca oraz zastawnik nie mogą zasłaniać się zarzutem, że dane ujawnione w rejestrze zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które mają siedzibę w miastach będących siedzibą wojewodów i obejmują obszar właściwości w zakresie prowadzenia rejestrów Sądów Rejonowych. Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów z oznaczeniem ich obszaru właściwości

Rejestr zastawów prowadzony jest w systemie informatycznym, w którym z wykorzystaniem środków komputerowych są gromadzone dane obejmujące obszar całego kraju.

Każdy zastaw rejestrowy wpisuje się do rejestru pod oddzielną pozycją, oznaczoną kolejnym numerem (tzw. numer pozycji rejestru). Rejestr zbudowany jest w ten sposób, że obejmuje siedem rubryk, które są podzielone na pola. Umieszczone w nich będą informacje wskazane w art. 40 ustawy, tzn.:

 • data złożenia wniosku o wpis,
 • imię i nazwisko (nazwa), właściwy powszechny numer identyfikacyjny (PESEL lub REGON) oraz miejsce zamieszkania (siedziba) i adres zastawcy, zastawnika oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą,
 • oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego oraz, jeżeli umowa zastawnicza to przewiduje, sposób jego oznakowania,
 • kwotę wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a w przypadku zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej – oznaczenie najwyższej kwoty zabezpieczenia,
 • określony umową zastawniczą sposób zaspokojenia zastawnika, jeżeli jest przewidziany przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • zastrzeżenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczące zobowiązania zastawcy do nie dokonywania zbycia lub obciążenia przedmiotu przed wygaśnięciem zastawu.

 

Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Wierzyciela, którego wierzytelność została zabezpieczona nazywamy zastawnikiem, natomiast osobę uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu i obciążającą tą rzecz – zastawcą. Zastaw od najdawniejszych czasów służył potrzebom kredytu. Tradycyjnie do ustanowienia zastawu wymagano z uwagi na bezpieczeństwo wierzyciela wydania rzeczy zastawionej. Tak ukształtowany zastaw (uregulowany obecnie w kodeksie cywilnym) nie mógł odgrywać większej roli jako środek zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Życie wykształciło więc dla potrzeb obrotu gospodarczego szczególną postać zastawu, którego powstanie nie było związane z koniecznością wydania przedmiotu zastawu. Zamiast tego wymagano jedynie wpisania zastawu do specjalnego rejestru, stąd nazwa: zastaw rejestrowy.

Ustawodawstwu polskiemu w okresie międzywojennym znane były pewne odmiany zastawu zakładające pozostawienie jego przedmiotu w posiadaniu zastawcy. Były to między innymi: rejestrowy zastaw rolniczy, rejestrowy zastaw drzewny, rejestrowy zastaw na pojazdach mechanicznych, zastaw rejestrowy na maszynach i aparatach czy wreszcie zastaw handlowy. W okresie powojennym istniał przewidziany w art. 308 kodeksu cywilnego tzw. bankowy zastaw rejestrowy. Pozwalał on na ustanowienie zastawu wyłącznie na rzecz banku w celu zabezpieczenia udzielonych przez bank kredytów. Zastaw powstawał z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez bank. Rejestr ten nie miał charakteru jawnego i nie był dostępny dla innych zainteresowanych. W praktyce bankowy zastaw rejestrowy w warunkach gospodarki rynkowej stanowił tylko namiastkę zastawu rejestrowego i nie mógł odegrać większej roli.

Dopiero ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów do systemu prawa polskiego została wprowadzona instytucja zastawu rejestrowego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 roku. Jednocześnie uchylony został obowiązujący dotychczas na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego wymieniony bankowy zastaw rejestrowy. Ustanowiony przed dniem 1 stycznia 1998 r. na podstawie art. 308 kodeksu cywilnego zastaw na wniosek zastawnika (czyli banku) złożony w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy podlega wpisaniu do rejestru zastawów i przekształca się w zastaw rejestrowy. W przeciwnym wypadku bankowy zastaw rejestrowy wygasa.

Najistotniejszą cechą zastawu rejestrowego jest możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu w rękach zastawcy, który może korzystać z rzeczy obciążonej. Taka konstrukcja ma doniosłe znaczenie zwłaszcza dla wszystkich podmiotów życia gospodarczego, które ustanawiając zastaw mogą kontynuować działalność przy korzystaniu w dalszym ciągu z przedmiotu zastawu.

Spełniane przez zastaw rejestrowy funkcje w dziedzinie gospodarczej zdeterminowały także jego zakres podmiotowy. Mianowicie zgodnie z art. 1 ustawy zastaw może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności:

 • Skarbu Państwa i innej państwowej osoby prawnej,
 • gminy, związku międzygminnego (związku komunalnego) i innej komunalnej osoby prawnej,
 • banku krajowego,
 • banku zagranicznego,
 • osoby prawnej, której celem określonym w ustawie jest udzielanie pożyczek i kredytów,
 • międzynarodowej organizacji finansowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska,
 • innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa ogranicza w ten sposób krąg podmiotów, których wierzytelności mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym. Wyszczególnienie bowiem kategorii podmiotów, uprawnionych do zabezpieczania wierzytelności zastawem rejestrowym ma charakter enumeratywny. Oznacza to, że ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu niż wymieniony w art. 1 ust. 1 będzie nieważne. Należy jednak pamiętać o przewidzianej w art. 4 ustawy możliwości ustanowienia administratora zastawu.

Przedmiotem z kolei zastawu rejestrowego według art. 7 ustawy mogą być rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego, a także prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne. W szczególności zastawem rejestrowym można obciążyć:

 • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 • rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,
 • zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,
 • wierzytelności,
 • prawa na dobrach niematerialnych,
 • prawa z papierów wartościowych.

 

Zastaw rejestrowy może obejmować także rzeczy lub prawa, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości. W takim przypadku obciążenie tych rzeczy lub praw zastawem rejestrowym staje się skuteczne z chwilą ich nabycia przez zastawcę. Wyliczenie w art. 7 ustawy rzeczy i praw, które mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego ma charakter tylko przykładowy. Godne wyeksponowania jest to, iż odmiennie niż przy zastawie zwykłym ustawa przewiduje możliwość obciążenia zastawem zbioru rzeczy stanowiących całość gospodarczą a nie odrębnie poszczególnych rzeczy tworzących zbiór.

Kolejną cechą zastawu rejestrowego jest możliwość zaspokojenia zastawnika nie tylko w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, ale – o ile umowa zastawnicza to przewiduje – poprzez:

 • przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu,
 • sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub komornika na podstawie uproszczonej procedury,
 • zaspokojenie z dochodu jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawnika, w którego skład wchodzi przedmiot zastawu,
 • zaspokojenie z czynszu wydzierżawionego na wniosek zastawnika przedsiębiorstwa zastawcy.

 

Ustawa wprowadza ponadto fundamentalne wręcz zmiany w zakresie ustawowego zastawu Skarbu Państwa tytułu zobowiązań podatkowych na rzeczach stanowiących własność zastawnika. Art. 20 ust. 2 ustawy stanowi, że przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa prawo zastawu oraz pierwszeństwo zaspokojenia nie mogą być wykonywane w odniesieniu do przedmiotu zastawu rejestrowego, chyba że ustawowe prawo zastawu zostało ujawnione we właściwym rejestrze przed ustanowieniem zastawu rejestrowego.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Uzyskaliśmy już ponad 10.000 odpisów z Krajowego Rejestru Sąowego. KRS Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Poznań, Białystok, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Rzeszów, Przemyśl, Biała Podlaska, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bielany, Białołęka, Bemowo, Elbląg, Dzierżoniów, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Gryfino, Kalisz, Kielce, Jasło, Koszalin, Konin, Kołobrzeg, Krosno, Kutno, Lubin, Legnica, Łomża, Radom, Kraków, Siedlce, Suwałki, Tarnów, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zielona Góra, Zamość, Włocławek, Chrzanów, Bochnia, Zabrze, Warszawa, Pruszków, Szczecin, Śródmieście, Mokotów, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Białołęka, Rembertów, Żoliborz, Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursus, Włochy, Lubin, Włocławek, Radom, Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz, Chrzanów, Cieszyn, Czosnów, Częstochowa, Elbląg, Chorzów, Ełk, Kwidzyn, Kielce, Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Gryfino, Iława, Jarosław, Jastrzębie-Zdrój, Jasło, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Krzeszowice, Kraków, Krosno, Krosno Odrzańskie, Gubin, Kutno, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubin, Lublin, Legionowo, Lubliniec, Łask, Łomna, Łomianki, Łęczyca, Łódź, Łomża, Muszyna, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Kwidzyn, Nowy Targ, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Ostrołęka, Bolesławiec, Braniewo, Wieliczka, Piastów, Bielsk-Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Pszczyna, Chrzanów, Otwock, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Pleszew, Płock, Płońsk, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Pszczyna, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rumia, Sanok, Siedlce, Sieradz, Słomniki, Skierniewice, Słupsk, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Sulejówek, Suwałki, Szczecin, Świdnica, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trzebnica, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wejherowo, Węgrów, Wieliczka, Skawina, Ursynów, Wieluń, Wesoła, Włocławek, Wołomin, Wołów, Wrocław, Wyszków, Zabrze, Zabierzów, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Zakopane, Zwoleń, Żory, Żyrardów, Żywiec.
Wyszukiwarka Wydziału Ksiąg Wieczystych (spis alfabetyczny):