KONTAKT

RejestrZastawów.pl

SI 24  ul. Odkryta 48E/609, 03-140 Warszawa

e-mail:odpisy@si24.pl

 tel. 22 257 17 24,   fax 22 398 28 47

Odpisy i Zaświadczenia z Rejestru Zastawów przez Internet z pieczęciami sądu – oryginały w formie papierowej z dostawą na wskazany adres.