Regulamin

Rejestr Zastawów – zaświadczenia i odpisy sądowe

Zasady uzyskania odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Sądowych przez internet.

Regulamin określa informacje, zasady korzystania z usług uzyskiwania odpisów i zaświadczeń poprzez serwis internetowy www.rejestrzastawów.pl

  • USŁUGA

Usługa świadczona przez firmę SI 24 – właściciela strony polega na pobraniu odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów – Sądu rejestrowego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.rejestrzastawów.pl. Na podstawie wprowadzonych danych klienta w formularzu zamówienia system generuje wniosek o wydanie odpisu, który następnie generuje się do Sądu. Uzyskane prawomocne odpisy sądowe są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia.

  • OPŁATY

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.rejestrzastawów.pl, który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty sądowe oraz koszty przesyłki.

  • TERMINY

Czas realizacji zależy od daty złożenia i opłacenia zamówienia. Jeśli zamówienie zostanie złożone i opłacone do godz. 14.00, dokument wysyłany jest tego samego dnia. Odpisy i zaświadczenia z Rejestru Zastawów  wysyłane są w dniu złożenia zamówienia lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostanie złożone po godz. 14.00.

Po wydaniu odpisu z Sądu zamówienie uznaję się za zrealizowaną. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii  systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Odpisy uzyskujemy na podstawie podanych numerów ZASTAWÓW, PESEL oraz REGON.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.rejestrzastawów.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.