Rejestr zastawów maszyn i urządzeń

Rejestr Zastawów Sądowych prowadzi się dla maszyn i urządzenia wpisanych jako zabezpieczenie wierzytelności firmy lub osoby. W rejestrze zastawów rejestrowych mogą być wpisane maszyny budowlane, rolnicze, produkcyjne, urządzenia. W katalogu zastawów należą do pozycji  A 32 – inne maszyny i urządzenia.