Rejestr zastawów samochodów

Rejestr Zastawów Sądowych (rejestrowych) to głównie ewidencja samochodów osobowych i ciężarowych wpisanych na zabezpieczenie zastawu rejestrowego wynikłych z tego wierzytelności sądowych. Samochody należą do rzeczy ruchomych – pojazdów oznaczonych w katalogu zastawów jako pozycja A. Ewidencję prowadzi się także dla przyczep, naczep, które są częścią samochodu. Rejestr pojazdów samochodowych ma na celu weryfikację czy dany samochód nie jest objęty zastawem sądowym.

Równolegle do Rejestru Zastawów Sądowych istnieje Rejestr Zastawów Skarbowych, w którym mogą się znajdować zastawione samochody osób, przedsiębiorców lub firm, którzy zalegają z opłatami podatkowymi.