Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XV Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów

90-203 Łódź, ul. Pomorska 37

Rejestr Zastawów Rejestrowych obsługujący powiat: kaliski, łódzki, piotrkowski, płocki, sieradzki.

Najnowsze wpisy

Rejestr Zastawów Samochodów

Jak sprawdzić zastaw na samochodzie przez Internet ?

Kupując używany samochód należy zwrócić uwagę czy nie jest on zastawiony. Jeśli samochód jest objęty zastawem to figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych pod podanym numerem pozycji. Pojazd może być zastawiony np. pod zastaw kredytu lub spłaty wierzytelności – o tym wie tylko sprzedający, który może to ujawnić kupującemu lub to ukrywać.

Aby sprawdzić czy samochód jest objęty zastawem rejestrowym należy wypełnić formularz zamówienia na zaświadczenie z rejestru zastawów danego przedmiotu DW-2. Do tego niezbędne są dane z dowodu rejestracyjnego czyli numer PESEL lub Regon właściciela pojazdu oraz numer nadwozia pojazdu. Jeśli samochód nie jest zastawiony na zaświadczeniu będzie informacja, że dany przedmiot nie figuruje w Rejestrze Zastawów.