CENNIK

Wybierz rodzaj zaświadczenia z rejestru zastawów i zamów przez Internet !

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów (RZ)


Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-1 – 49,20 zł ZAMÓW
(Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1) – zawiera informację czy podmiot posiada zastawione przedmioty w rejestrze zastawów. Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia).

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w Rejestrze DW-2  – 61,50 zł ZAMÓW

(Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2) – zawiera informację o danym przedmiocie zastawionym w rejestrze zastawów np. Samochodu, urządzenia, nieruchomości.  Zawiera datę i godzinę wydania zaświadczenia).

Odpis z Rejestru Zastawów DW-4  – 43,05 zł  ZAMÓW

(Odpis aktualny /pełny z rejestru zastawów DW-4 – zawiera aktualne dane o podmiocie i należącego do niego zastawionego przedmiotu pod danym numerem zastawu RZ na dzień uzyskania odpisu. Zawiera datę i godzinę wydania odpisu).

Uzyskanie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów DW-3  – 24,60 zł  ZAMÓW

(Informacja o numerze pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3) – zawiera informacje o numerach zastawów należących do podmiotu).


Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Odpisy aktualny KRS – 61,50 zł

Odpis pełny KRS – 98,40 zł


Odpis z Księgi Wieczystej (KW)

Odpis zwykły Księgi Wieczystej – 61,50 zł

Odpis zupełny Księgi Wieczystej – 98,40 zł


Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – 61,50 zł

Zaświadczenie o braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacanych – 61,50 zł


Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie z KRK dla osoby – 96,00 zł

Zaświadczenie z KRK dla firmy – 96,00 zł


*Ceny zawierają opłaty sądowe, koszt usługi oraz 23 % podatku VAT !

Najnowsze wpisy

Rejestr Zastawów Samochodów

Jak sprawdzić zastaw na samochodzie przez Internet ?

Kupując używany samochód należy zwrócić uwagę czy nie jest on zastawiony. Jeśli samochód jest objęty zastawem to figuruje w Rejestrze Zastawów Sądowych pod podanym numerem pozycji. Pojazd może być zastawiony np. pod zastaw kredytu lub spłaty wierzytelności – o tym wie tylko sprzedający, który może to ujawnić kupującemu lub to ukrywać.

Aby sprawdzić czy samochód jest objęty zastawem rejestrowym należy wypełnić formularz zamówienia na zaświadczenie z rejestru zastawów danego przedmiotu DW-2. Do tego niezbędne są dane z dowodu rejestracyjnego czyli numer PESEL lub Regon właściciela pojazdu oraz numer nadwozia pojazdu. Jeśli samochód nie jest zastawiony na zaświadczeniu będzie informacja, że dany przedmiot nie figuruje w Rejestrze Zastawów.